Lisovníky

Obsah článku

S 01 

Alfa °

Dĺžka L mm 

R mm 

 Hmotnosť 1m / kg

Poznámka 

S01

84 

 1000 až 4000

1

1,5

2

3

4

5

6

7

 

 31

CTO 80

LO 50

LODD 50

S 02

Alfa °

Dĺžka L mm 

R mm 

Hmotnosť 1m / kg

Poznámka 

S02  40 1000 až 4000

1

1,5

2

3

4

5

6

7

 26

 č. 1 z dokumentácie SP

 

CTO 80

LO 50

LODD 50

S 03

Alfa ° 

Dĺžka L mm  

R mm  

Hmotnosť 1m / kg 

Poznámka 

 S03 0 1000 až 4000

5

6

7

8

10

12

14

16

20

24

42 pre R = 20

CTO 80

LO 50

LODD 50

S 04

Alfa ° 

Dĺžka L mm  

R mm

 Hmotnosť 1m / kg

 Poznámka 

S04  84 1000 až 4000

 1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

 22

č.96 z dokumentácie SP

 

 CTO 80

LO 50

LODD 50

S 05

Alfa ° 

Dĺžka L mm  

R mm

 Hmotnosť 1m / kg

 Poznámka 

S05  40 1000 až 4000

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

21

č.95 z dokumentácie SP

 

CTO 80

LO 50

LODD 50

Strojárenská 19,976 43 Piesok
+421 48 6172957