Stroje Piesok

Kalenie

Kalíme rôzne druhy materiálov menších rozmerov ako su napríklad priemyselné nože.

Kalenie – Kalenie je proces tepelného spracovania kovov ohrevom a následným ochladením za účelom zmeny jeho vnútornej štruktúry a tým aj zmeny vlastností kovu. Kalením sa ovplyvňujú vlastnosti ako tvrdosť, pevnosť, húževnatosť a pod.

Indukčné kalenie (povrchové) – je tepelné spracovanie kovov pri ktorom dochádza k zakaleniu povrchu obrobkov (nástroja , súčiastky) a pri tom jadro zostava húževnate.

Popúšťanie -Používa sa hlavne po kalení, aby sa uvoľnili vnútorné napätia v materiáli a zároveň sa dosiahla požadovaná tvrdosť

Žíhanie -Tepelné spracovanie, ktoré pozostáva z ohrevu na tzv. žíhaciu teplotu, výdrž na tejto teplote s následným pomalým ochladzovaním

Kaliace rozmery VxŠxD 150x300x1300mm

Indukčné kalenie VxŠxD 130x130x4000mm

Galéria